Co jest zadane na jutro?

Matematyka:

policzyć pole trójkąta na 3 sposoby (4b/304)

Lista podręczników

Lista

Angielski 1

Informatyka obie grupy - obie godziny

WF

Stale przełożony na czwartek na 8:20.

Co jest zadane na później?

Rosyjski

1,3,4/84-85 + 3-5 zdań o wakacjach

Polski

Cierpienia młodego Wertera - lektura

Wydarzenia

08.09.2014

Matematyka - geometria analityczna