Co jest zadane?

24.04.2014
Polski: opracować jeden z danych tematów i przygotować wypowiedź na 5 minut (tematy: 1) str. 47 zad. 3 i 4 2) str. 49 zad. 2 i 3 3) str. 51 zad. 5 4) str. 53 zad. 6 (skany na folderze klasowym)
Fizyka: 1.22 i 1.24 zdjęcia ma onedrive
Test CoZd